TROY Intelligent

越南境内人力资源服务


越南人力资源供应商是越南领头的人力资源公司之一,确认为在越南海外就业顾问和供应商。我们有一个专业管理的组织及人才招聘网遍布全部越南。越南人力资源供应商由荣军和社会事务部允许,集中多种众参与股份公司为一家海外的招募机构为无限数量的工人劳动。


越南人力资源供应商会保证完全满足两方的需求,就是我们的尊贵客户以及求职者,他们都希望在海外就业是为了权利和更美好的未来。我们提供在国外工作的机会给期待的人以扩大他们的视野和更好的职业机会在中东。我们有装备精良,现代化的办公室和广泛的经营网络在河内,海防,荣,湖志明城市以及相关的办事处在所有的越南主要省份。


作为一个国内外招聘专业的组织,越南人力资源供应商为客户提供无与伦比的各个行业。越南人力资源供应商了解您们的业务需求是非常复杂及不断变化的,以及我们专注于开发和长期培养,以结果为导向的伙伴关系。我们带来的信任,顾问服务通过真诚地倾听和满足我们客户,候选人的需求不仅在越南,但也向世界提供值得信赖的咨询服务。


我们的目标:

我们企业的目标是追求专业服务以及为我们尊贵的客户提供服务并尽我们的能力与团队合作精神的实力,诚实和诚信追求卓越使客户满意


我们的使命:

我们是一家领先的多元化公司进行海外就职顾问,职业培训和国际人力资源活动。我们致力于为我们尊贵的客户提供可靠的,友好的,专业的服务支持当地企业和社会活动以及对社会经济环境我们作业是积极的。这些证明我们对我们客户的利益,满足他们的需求,并确保高保质的服务,也是我们管理首要的指令。我们的增长及盈利能力被保持通过创新,现代技术可以满足我们所有的客户。


我们的持续增长及盈利能力为了我们的股东提供汇报。我们的发展承诺与不断发展职业的回报是有紧密的关系。


我们也关心到我们员工的安全,健康,工作安全和福利。我们的实力源于我们独特的文化,与我们客户强大的密切关系,员工的素质和忠诚度,创业和灵活的管理能力,专注于高品质的服务及劳动力出口适销对路的敏锐。

 
để lại lời nhắn để lại lời nhắn
Nếu .Bạn có thắc mắc hoặc đề xuất, xin vui lòng để lại cho chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn ngay khi chúng tôi có thể!